За единадесета поредна година нашето училище – СУ „Саво Савов“, в навечерието на Деня на българската просвета и култура присъди своите Годишни награди.

В условията на неприсъствено обучение в електронна среда чрез online гласуване педагогическата колегия присъди:

Годишна награда за зрелостник, постигнал високи резултати в областта на хуманитарните дисциплини /БЕЛ/ на името на Веса Георгиева на:
Йоана Ганчовска.
Паричната премия на наградата е осигурена от г-жа Дора Минева – жител на Съединените Американски щати;

Годишна награда за зрелостник, постигнал високи резултати в областта на природо-научните дисциплини на:
Цветина Рашева.
Паричната премия на наградата е осигурена от РЕИЖ ООД с Управител г-н Георги Ватахов;

За Знаменосец на училището бе избран:
Стефан Стефанов
За Асистентки на знаменосеца бяха избрани:
Габриела Крайчева
Йоана Дуракова

За Изявени спортисти на Учебната 2019/2020 год. са отличени:
Ценомир Иванов
Добри Димитров
Алекс Попов
Паричните премии на отличените са осигурени от „Джей Кей Фитнес“ ЕООД, Доц. д-р Юлиян Карабиберов