На вниманието на родителите на ученици, завършили 4. клас.

СУ „Саво Савов“, гр. Пирдоп, уведомява родителите на ученици, завършили 4. клас през учебната 2019/2020 год., че следва да подадат Заявление за записване в 5. клас за учебната 2020/2021 год. и да представят копие на Удостоверение за завършен клас в Канцеларията на училището всеки работен ден от 8,30 до 16,30 часа в срок 18 до 30 юни 2020 год. или от 31 август до 4 септември 2020 год.

При необходимост от допълнителна информация: тел. 07181 58 66