Записването се извършва от 13 до 16 юли 2020 год., включително, в Канцеларията на училището от 8,30 до 17,00 часа.

Съгласно Наредба № 10 на Министерството на образованието и науката се представят:

  1. Заявление до директора;
  2. Оригинал на свидетелство за основно образование;
  3. Оригинал на Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.