На 15 септември 2020 год. от 10,00 ч. в двора на СУ „Саво Савов“ ще се състои кратка церемония за официалното откриване на новата учебна година с присъствието на учениците от петите и осмите класове.

Учениците от останалите класове могат да присъстват в училищния двор при организация от своите Класни ръководители и спазвайки мерките на официално обявената извънредна епидемична обстановка.