СУ „Саво Савов“, гр. Пирдоп, уведомява родителите на ученици, които от м. септември ще бъдат ученици в V клас  за новата учебна 2021 / 2022 година, че записването в училището става с попълване на Заявление в Канцеларията на училището всеки работен ден от 8,00 до 16, 30 ч. от 01 юли до 12 юли 2021 год., включително, или от 30 август до 3 септември 2021 год., включително.

При необходимост от допълнителна информация: тел. + 359 7181 58 66