От 4 до 6 юли 2018 год., включително, ще се приемат документи за записване на приетите ученици в VIII клас за учебната 2018/2019 год. в СУ „Саво Савов“.

Класираните ученици подават в Канцеларията на училището от 8,00 до 16,30 часа следните документи::

  1. Заявление до Директора;
  2. Оригинал на Свидетелство за основно образование;
  3. Оригинал на Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар