Кметът на община Пирдоп поздрави учителите на Средно училище „Саво Савов“ за Международния ден на учителя – 5 октомври.

Оцененен е трудът, отговорността и професионализма с които учителите всеки ден изпълняват своя дълг към обществото и младото поколение.