1 март 2019 год. бе пълен с много усмивки, добро настроение и пожелания в нашето училище – СУ „Саво Савов“. Традиционно учениците от всички класове получиха мартенички и се насладиха на великолепните изпълнения на стихове и благопожелания за празника от момичета, облечени в народни носии. Ученици от Среден курс на СУ „Саво Савов“ усърдно се трудиха под ръководството на „Старши учител“ Славка Цветкова, за да подготвят изненадата.

Групата на училището поздрави и служителите в общинската администрация на  гр. Пирдоп, ДСП „Социални грижи“, Районно управление на полицията, Информационния център на „Аурубис България“ АД.

Пожеланията ма момичетата от СУ „Саво Савов“ бяха посрещнати с бурни аплодисменти и възнаградени с лакомства.