СУ „Саво Савов“ уведомява родителите на ученици, завършили IV клас, че записването за продължаване на обучението в V клас от учебната 2019/2020 год. в училището се извършва с подаване на Заявление по образец и копие на Удостоверението за завършен клас в Канцеларията на училището, както следва:

от 3 до 7 юни 2019 год и

от  2 до 6 септември 2019 год