Записването на учениците, приети в 8. клас на Първо класиране в СУ „Саво Савов“, се извършва от 11 до 16 юли 2019 год., включително, със следните документи:

1.Заявление до директора на училището;
2.Оригинал на Свидетелство за основно образование;
3.Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия
лекар на ученика.