На 8 май тази година на Областното ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънаредни ситуации“ в с. Лозен в Националния център на Червения кръст, нашият отбор зае Второ място.

Поздравления за Калина Прокопова – 7 „а“ клас, Надя Нинова – 6 „а“ клас, Зоя Димитрова – 6 „а“ клас, Даниела Венкова – 5 „а“ клас и м-с П. Карамихова, която тренира и ръководи отбора.