На 10 януари 2020 год. в Регионалното управление на образованието на Софийска област бяха връчени отличия на призьорите в Първия Национален конкурс  ИНОВАТОРИ в ОБРАЗОВАНИЕТО – „За учителите, които вдъхновяват“, обявен от Министерството на образованието и науката.

В Софийска област са отличени 5 учители и сред тях е г-жа Росица ЧЕРНЕВА – Старши учител по Български език и литература в нашето училище – СУ „Саво Савов“. Тя получи Грамота и почетен плакет в категорията „Учители и учителски екипи, които чрез дейности в извънучебно време и в целодневната организация на учебния ден са създали у учениците знания, умения и нагласи, с които са ги направили по-удовлетворени и по-успешни“. Отличията бяха връчени от г-жа Росица ИВАНОВА – Началник на РУО София област.

Г-жа Росица Чернева бе номинирана за участие в конкурса от Методическото обединение по Български език и литература в СУ „Саво Савов“ и подкрепена от цялата педагогическа колегия.

Поздравления за отличието !