Във връзка със заповед на Министъра на здравеопазването за допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г. и Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г., считано от 16.02.2021 год. /вторник/ се възстановяват присъствените занятия за учениците от 9., 10. и 11.  класове в СУ „Саво Савов“.

Занятията ще се провеждат по Седмичната програма налична на сайта на училището и при спазването на въведените противоепидемични мерки.
Останалите класове се придържат към Графика определен в заповед РД-01-52/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването:

а) от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 12 клас;
б) от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 10 и 11 клас;
в) от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6, 9 и 12 клас.