Откриването на новата учебна година в СУ „Саво Савов“ ще започне с церемония в училищния двор от 9,30 ч. на 15 септември 2021 год.

Тя ще се проведе при спазване на изискваната дистанция в условията на извънредна епидемична обстановка. Ще се допускат в обособена зона само родители на учениците от V и VIII класове, в съответствие с указания на МОН.

От 10,00 ч. ще се проведе Час на класа в определените кабинети и достъп до училищната сграда през Вход „Ученици“ за Среден курс и през Вход „Физкултурен салон“ за Горен курс.