Преустановява се присъственото обучение

Според заповед на Министъра на здравеопазването № РД 01-890/03.11.2021 год. и статистика на РЗИ София област за заболяваемост от Covid–19 се преустановява присъственото обучение. Занятията с учениците ще продължат чрез ОРЕС /Обучение от разстояние в електронна среда/

Заповед МЗ РД 01 – 890 03_11_2021 год

Заповед МОН_05.11. 2021