Проекти

Учебна 2019/2020 год.

   

Ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, дейност „Стратегически партньорства“
СУ „Саво Саво“ е Главен координатор на проекта: „CAUTION ! Rise of the ECO-Warriors“ в партньорство с училища от Португалия – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CELORICO DE BASTO, Испания – I.E.S. FRANCESC TÀRREGA, Полша – BIESZCZADY VOCATIONAL SCHOOLS COMPLEX, Литва – KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INZINERIJOS LICEJUS и Турция – FATİH ANADOLU LİSESİ.

* * *

Програма EUROSCOLA

Програма „Евроскола“ има за цел да насърчава най-младите европейци да опознаят Европейския парламент, да се „включат“ чрез симулирани заседания в работата му и дори да „гласуват“ неговите резолюции. Чрез нея ученици от училища във всички страни-членки на ЕС прекарват 1 ден в Европейския парламент в Страсбург, където участват в симулация на неговата работа, разискват и разиграват гласуване по въпроси от интерес за Европейския съюз в рамките на „Младежкия европейски парламент“.
24 ученици и 2 преподаватели от СУ „Саво Савов“ ще бъдат в Европарламента на 5 декември 2019 год. Училището печели тази възможност за втори път.

* * *

Проект ПРАКТИЧНИ ФИНАНСИ

„Практични финанси“ надгражда и разширява компетентностите, определени с държавния образователен стандарт на общообразователната подготовка и осъществява интердисциплинарни връзки с предмети като технологии и предприемачество, математика, български език и литература, гражданско образование, което ще улесни въвеждането му като самостоятелен предмет в рамките на разширената или допълнителната подготовка.
СУ „Саво Савов“ е класиран за участие в проекта за втора учебна година.

* * *

НП „Ученически олимпиади и състезания“

Програмата осигурява обучение на талантливи ученици, след призово класиране на Националната олимпиада по Информационни технологии да получат допълнителна подкрепа и подготовка.
СУ „Саво Савов“ печели право за участие за поредна учебна година.

* * *

     

 

Програмата „Роботика за България“ е по идея и инициатива на развойния център на SAP в България и се реализира в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Програмата цели да стимулира интереса на учениците към науката и технологиите.
Програмата подкрепя мотивирани учители да изградят отбор по роботика в училището, където преподават, като за целта осигурява оборудване на дейността на един отбор по роботика, обучение и възможност за участие в състезания по роботика.
СУ „Саво Савов“ участва в Програмата за четвърта поредна година. http://cybertronic.it-supirdop.site

НП „Отново заедно“ 2022 

Критерии за подбор на ученици по програма „Отново заедно“ 2022