Прием

Прием 2020

95 % прием на завършилите СУ „С.Савов” във Висши учебни заведения;Учениците от СУ „С.Савов” са трайно с призови места в Националния кръг на олимпиадата по ИТ в България;
Отлично представяне на олимпиади, състезания и конкурси; Призови места в междуучилищни състезания 

Извънкласни дейности

– спорт: волейбол, баскетбол
– вокална група
– клубове по интереси
– екскурзии в страната и чужбина
– зелени училища
– летни лагери