Ученически съвет

                        2022/2023 учебна година

5. А Виктория Николова
5. Б Рая Георгиева
5. В Лора Балова
6. А Радина Христова
6. Б Гергана Атанасова
7. А Виктория Велкова – отговорник Комуникации
7. Б Росица Панова
8. А Михаил Михов
8. Б Мартина Кацарова
9. А Димитър Мирчев
10. А Мадлен Петрова – Секретар
10. Б Михаела Димитрова – Зам. председател
11. А Зоя Димитрова – Председател
12. А Моника Овчарова