Ученически съвет

                        2021/2022 учебна година

Клас Име на представителя
5 А Иван Чивийски
5 Б Ивайло Георгиев
6 А Виктория Велкова
6 Б Росица Панова
7 А Константин Георгиев
7 Б Мартина Колева – Комуникации
7 В Михаил Михов – Секретар
8 А Диана Додекова
9 А Мадлен Петрова – Зам. председател
9 Б Димитър Филипов
10 А Зоя Димитрова
11 А Моника Овчарова
12 А Теодора Николова – Председател