Ученически съвет

2020/2021 учебна година

Клас Име на представителя
5 А Виктория Велкова
5 Б Росица Панова
6 А Константин Георгиев
6 Б Мартина Колева
6 В Михаил Михов
7 А Кристина Цанева
7 Б Антона Иванова – Секретар
8 А Мадлен Петрова – Комуникации
8 Б Димитър Филипов
9 А Зоя Димитрова
10 А Моника Овчарова
11 А Теодора Николова – Зам.Председател
12 А Кристина Димитрова – Председател
12 Б Габриела Крайчева