Родителска общност

Училищно настоятелство

Ивайло Джуров – Председател

Обществен съвет

Виолета Радоева – Председател

Минка Велкова

Станислава Кръстанова

Стоянка  Цанева

Нели Додова