Педагогически състав

Име
Цвятко Четьов Директор
  Заместник-директор
Николинка Панчева Български език и литература
Росица Чернева Български език и литература
Български език и литература
Петър Лалов Български език и литература
Донка Красимирова Английски език
Цонка Стоянова Английски език
Станка Георгиева Английски език
Миглена Джежова Английски език
Красимира Николова Немски език
Петя Спасова – Главен учител  Математика
Мариела Пашова Математика
Евгения Георгиева Математика
Донка Чардакова – Главен учител  Информатика и информационни технологии
Ивелина Ангелова Информатика и информационни технологии
Татяна Чалъкова Информатика и информационни технологии
Антоанета Димитрова Физика и астрономия, Математика
Анка Дурчева – в.лектор Химия и опазване на околната среда
Павлина Петрова – в. лектор Биология и здравно образование, ЧП
Добринка Пенелова География и икономика
Мая Каменска История и География
Кристина Павлова Изобразително изкуство / Учител пр.
Мариана Върбанова Музика
Галя Златанова Физическа култура и спорт
Теодор Колев Физическа култура и спорт
Даниела Дончева БЕЛ, ИИ, ФВС
Мария Нейкова в. лектор
Генка Николова в. лектор / Психолог
Десислава Цонкова Учител по пр.
Елена Ненкова Учител ЦДО
Диляна Дилова Учител ЦДО