Профил на купувача

Процедура за доставка на гориво за отопление 2017

Процедура за доставка на гориво за отопление 2019 год.

Решение гориво 2019 г СУ Саво Савов

Решение по ЗОП 2019 СУ Саво Савов

Процедура за доставка на гориво за отопление 2021 год.

Решение за откриване на процедура 2021 год.

Техническа спецификация 2021 год.