От 13 до 17 юли 2023 год. приетите на Първо класиране ученици в VIII клас на СУ „Саво Савов“ за Учебната 2023/2024 год. се записват в Канцеларията на училището от 8,00 до 16,30 ч. като представят следните документи:

  • Заявление по образец;
  • Свидетелство за завършено Основно образование /оригинал/;
  • Медицинско свидетелство /от Личния лекар/