СУ „Саво Савов“, гр. Пирдоп, кани родителите на ученици, които ще бъдат в 5. и 8. клас през учебната 2023 / 2024 год., на Родителска среща на 11 септември  /понеделник/ 2023 год.

Родителските срещи ще се проведат от 17,30 часа в Музикалната зала за учениците от 5. клас и от 17,45 часа в Аудитория № II за учениците от 8. клас.