На 5 декември 2019 год. 24 ученици и двама учители от нашето училище – СУ „Саво Савов“, бяха млади евродепутати заедно с 484 свои връстници от всички Европейски страни в седалището на Европейския Парламент, Страсбург, Франция.

Те заслужиха правото да представят Република България по програмата EUROSCOLA в която нашето училище участва за втори път след 2015 год.

Младите европейци дискутираха теми за  Околната среда и възобновяемите енергийни източници, Сигурност и права на човека, Младите хора и алкохолът и наркотиците, Бъдещето на Европа, Миграция и интеграция и Младежка заетост.

Възпитаниците на Пирдопската Гимназия представиха достойно България, Пирдоп и своето Училище.

Филм за тяхното участие в EUROSCOLA можете да видите на YouTube канала на СУ „Саво Савов“ на този линк: https://www.youtube.com/watch?v=IBkp8r-PTqc