Материална база

Училището разполага с:

 •   4 компютърни зали с постоянна интернет връзка
 •   4 кабинета по чуждоезиково обучение
 •   13 специализирани кабинета по – БЕЛ, математика, физика, биология, химия, география и технологии и предприемачество
 •   Кабинет по изобразително изкуство
 •   2 аудитории
 •   Музикална зала
 •   Физкултурен салон
 •   Фитнес зала
 •   Многофункционална спортна площадка
 •   Библиотека
 •   Медицински кабинет

БЮДЖЕТ 2015

БЮДЖЕТ 2016

БЮДЖЕТ 2017

БЮДЖЕТ 2018

БЮДЖЕТ 2019

БЮДЖЕТ 2020

БЮДЖЕТ 2021

БЮДЖЕТ 2022

БЮДЖЕТ Септ. 2023

Отчет Приход IV трим. 2023

Отчет Разход IV трим. 2023

БЮДЖЕТ 2024