Материална база

Училището разполага с:

 •   4 компютърни зали с постоянна интернет връзка
 •   4 кабинета по чуждоезиково обучение
 •   13 специализирани кабинета по – БЕЛ, математика, физика, биология, химия, география и технологии и предприемачество
 •   Кабинет по изобразително изкуство
 •   2 аудитории
 •   Музикална зала
 •   Физкултурен салон
 •   Фитнес зала
 •   Многофункционална спортна площадка
 •   Библиотека
 •   Медицински кабинет

БЮДЖЕТ 2015

БЮДЖЕТ 2016

БЮДЖЕТ 2017

БЮДЖЕТ 2018

БЮДЖЕТ 2019

БЮДЖЕТ 2020

БЮДЖЕТ 2021

БЮДЖЕТ 2022

Отчет Приходи 31.03.2023

Отчет Разходи 31.03.2023