Материална база

Училището разполага с:

 •   4 компютърни зали с постоянна интернет връзка
 •   4 кабинета по чуждоезиково обучение
 •   13 специализирани кабинета по – БЕЛ, математика, физика, биология, химия, география и технологии и предприемачество
 •   Кабинет по изобразително изкуство
 •   2 аудитории
 •   Музикална зала
 •   Физкултурен салон
 •   Фитнес зала
 •   Многофункционална спортна площадка
 •   Библиотека
 •   Медицински кабинет

БЮДЖЕТ 2015

БЮДЖЕТ 2016

БЮДЖЕТ 2017

БЮДЖЕТ 2018

БЮДЖЕТ 2019

БЮДЖЕТ 2020

Отчет Приход Полугодие 2020

Отчет Разход Полугодие 2020

Отчет Приход III тримесечие 2020

Отчет Разход III тримесечие 2020