Профил на купувача

Процедура за доставка на гориво за отопление 2017

Процедура за доставка на гориво за отопление 2019 год.

Решение гориво 2019 г СУ Саво Савов

Решение по ЗОП 2019 СУ Саво Савов

Процедура за доставка на гориво за отопление 2021 год.

Решение за откриване на процедура 2021 год.

Техническа спецификация 2021 год.

Процедура за доставка на гориво за отопление 2023 год.

Решение за откриване на процедура 2023

Техническа спецификация 2023