Прием

Прием 2018

За учебната 2017/2018 год. СУ „Саво Ц. Савов” гр. Пирдоп ще направи утвърден държавен План–прием на ученици  след завършен VII клас в паралелка

от професионално направление

„Аудио-визуална техника и производство на медийни продукти“

Професия „Компютърен график“


Балообразуване

Сбор от:

 • удвоения брой точки от Националното външно оценяване по Български език и литература и по Математика
 • оценката по Информационни технологии от Свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки
 • оценката по Изобразително изкуство от Свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки

Обучение

 • Информационни технологии
 • Мултимедийно обучение


Чуждоезиково обучение

 • Английски език – интензивно
 • Немски език
 • Участие в международни проекти


Постижения

 • 95 % прием на завършилите СУ „С.Савов” във Висши учебни заведения;
 • Учениците от СУ „С.Савов” са трайно с призови места в Националния кръг на олимпиадата по ИТ в България;
  Отлично представяне на олимпиади, състезания и конкурси;
 • Призови места в междуучилищни състезания за отборите на СУ „С. Савов“ по волейбол, приложно колоездене, футбол, лека атлетика .

Извънкласни дейности


– спорт: волейбол, баскетбол, приложно колоездене
– вокална група
– скаутски клуб
– клубове по интереси
– екскурзии в страната и чужбина
– зелени училища
– летни лагери