Педагогически състав

Име
Цвятко Четьов Директор
  Заместник-директор
Николинка Панчева Български език и литература
Росица Чернева Български език и литература
Анелия Четьова Български език и литература
Петър Лалов Български език и литература
Донка Красимирова Английски език
Цонка Стоянова Английски език
Станка Георгиева Английски език
Миглена Джежова Английски език
Красимира Николова Немски език
Петя Спасова Математика
Мариела Пашова Математика
Евгения Георгиева Математика
Донка Чардакова Информатика и информационни технологии
Ивелина Ангелова Информатика и информационни технологии
Татяна Чалъкова Информатика и информационни технологии
Антоанета Димитрова Физика и астрономия, Математика
Живко Буюклиев Химия и опазване на околната среда
Мариана Иванова Биология и здравно образование, Човекът и природата
Добринка Пенелова География и икономика
Мая Каменска История и География
Даниела Ганчовска Обществени науки, История и цивилизация
Кристина Павлова Изобразително изкуство
Мариана Върбанова Музика
Галя Златанова Физическа култура и спорт
Теодор Колев Физическа култура и спорт
Даниела Дончева Физическа култура и спорт, Изобразително изкуство
Николинка Касабова Учител ЦДО
Маргарита Петрова Учител ЦДО