Педагогически състав

Име
Цвятко Четьов Директор
Верка Камберова Заместник-директор
Николинка Панчева Български език и литература
Росица Чернева Български език и литература
Анелия Четьова Български език и литература
Петър Лалов Български език и литература
Донка Красимирова Английски език
Цонка Стоянова Английски език
Станка Георгиева Английски език
Миглена Джежова Английски език
Красимира Николова Немски език, Технологии и предприемачество
Петя Спасова Математика
Мариела Пашова Математика
Евгения Георгиева Математика
Донка Чардакова Информатика и информационни технологии
Стоянка Далеева Възпитател
Антоанета Димитрова Физика и астрономия
Живко Буюклиев Химия и опазване на околната среда
Мариана Иванова Биология и здравно образование, Човекът и природата
Добринка Пенелова География и икономика
Николина Касабова География и икономика, История
Анета Венкова История и цивилизация
Даниела Ганчовска Обществени науки, История и цивилизация
Кристина Павлова Изобразително изкуство
Славка Цветкова Технологии, информационни технологии
Ивелина Ангелова Информатика и информационни технологии
Мариана Върбанова Музика
Галя Златанова Физическа култура и спорт
Теодор Колев Физическа култура и спорт
Даниела Дончева Физическа култура и спорт, Изобразително изкуство
Татяна Чалъкова Информатика и информационни технологии
Цонка Гешева Възпитател