Педагогически състав

Име
Цвятко Четьов Директор
  Заместник-директор
Николинка Панчева Български език и литература
Росица Чернева Български език и литература
Анелия Четьова Български език и литература
Петър Лалов Български език и литература
Донка Красимирова Английски език
Цонка Стоянова Английски език
Станка Георгиева Английски език
Миглена Джежова Английски език
Красимира Николова Немски език
Петя Спасова – Главен учител  Математика
Мариела Пашова Математика
Евгения Георгиева Математика
Донка Чардакова – Главен учител  Информатика и информационни технологии
Ивелина Ангелова Информатика и информационни технологии
Татяна Чалъкова Информатика и информационни технологии
Антоанета Димитрова Физика и астрономия, Математика
Живко Буюклиев Химия и опазване на околната среда
Мариана Иванова Биология и здравно образование, Човекът и природата
Добринка Пенелова География и икономика
Мая Каменска История и География
Кристина Павлова Изобразително изкуство
Мариана Върбанова Музика
Галя Златанова Физическа култура и спорт
Теодор Колев Физическа култура и спорт
Даниела Дончева БЕЛ, ИИ, ФВС
Кина Буюклиева в. лектор
Генка Николова в. лектор
Десислава Цонкова в.  лектор
Елена Ненкова Учител ЦДО
Диляна Дилова Учител ЦДО