Педагогически състав

Учебна 2023 – 2024 год.

Име
Цвятко Четьов Директор
  Заместник-директор
Николинка Панчева Български език и литература
Росица Чернева Български език и литература
Петър Лалов Български език и литература
Донка Красимирова Английски език
Цонка Стоянова Английски език
Станка Георгиева Английски език
Миглена Джежова Английски език
Красимира Николова Немски език
Петя Спасова – Главен учител  Математика
Мариела Пашова Математика
Евгения Георгиева Математика
Донка Чардакова – Главен учител  Информатика и информационни технологии
Ивелина Ангелова Информатика и информационни технологии
Татяна Чалъкова Информатика и информационни технологии
Антоанета Димитрова Физика и Астрономия
Гергана Стоева Химия и Биология
Яна Вълчева Учител ТП – Теоретично обучение
Добринка Пенелова География и икономика
Мая Каменска История и География
Кристина Павлова Изобразително изкуство 
Мариана Върбанова Музика
Галя Златанова Физическа култура и спорт
Теодор Колев Физическа култура и спорт
Даниела Дончева БЕЛ, ИИ, ФВС
Мария Димитрова Философски цикъл, История
Генка Николова в. лектор / Психолог
Ирен Божкова Учител теор. обучение – Компютърна графика
Елена Ненкова Учител ЦДО
Виктория Марчева Учител ЦДО