Ученически съвет

2018/2019 учебна година

Клас Име на представителя
5 А Кристина Цонева
5 Б Антона Иванова
6 А Даная Ганчовска
6 Б Кристиан Иванов
6 В Никол Калчева
7 А Ивайло Кръстанов
7 Б Елизабет Шентова
7 В Стиляна Филчева
8 Моника Овчарова
9 Йоана Калудова
10 А Кристина Димитрова
10 Б Цветелина Балабанова
11 А Петя Петрова
11 Б Валентина Миладинова
12 Габриела Богданова