Ученически съвет

2019/2020 учебна година

Клас Име на представителя
5 А Михаела Николаева Цонова
5 Б Мартина Теодорова Колева
5 В Михаил Иванов Михов
6 А Кристина Радославова Цанева
6 Б Антона Каменова Иванова
7 А Даная Христова Ганчовска – Комуникации
7 Б Кристиан Иванов Иванов
7 В Петя Емилова Георгиева
8 А Андрея Георгиева Николова
9 А Моника Любомирова Овчарова
10 А Теодора Иванова Николова – Секретар
11 А Ивана Нешкова Андреева
11 Б Габриела Мирославова Крайчева
12 А Християн Емилов Павлов – Зам. Председател
12 Б Валентина Валентинова Миладинова – Председател