Ученически съвет

                        2023/2024 учебна година

5. А Димана Въртанова
5. Б Ивона Ценова
5. В Росица Маркова
6. А Мартин Камберов
6. Б Любомира Балева
6. В Николая Иванова
7. А Радина Христова
7. Б Мартин Бобев
8. А Виктория Велкова – Председател комисия “Събития”
9. А Мартина Колева – Зам. председател
9. Б Константин Георгиев
10. А Димитър Мирчев – Предс.комисия“Връзки с обществеността“
11. А Мадлен Петрова – Председател
11. Б Калоян Георгиев

12. А                      Зоя Димитрова – Предс.комисия „Права и задължения“