История

Пирдопската гимназия

Създадена 1915 г.

Пирдопската гимназия е наследник на възрожденските образователни традиции, положени от даскал Тодор Пирдопски, Кесарий поп Василев, Тодор Хрулев, Златан Груев (бъдещият Сливенски митрополит Серафим), Александър Груев, Алипия Влайков и др. видни учители и общественици.

Освобождението заварва гр. Пирдоп с две мъжки и едно девическо училище, върху чиито традиции на 01.09.1915 г. със Заповед № 3527 на Министъра на просвещението се създава Непълно средно училище.

През стогодишната си история то многократно е променяло името и статута си: Непълна смесена гимназия, Реална гимназия, Първа климатична гимназия, Смесено средно училище, Политехническа гимназия, Средно образователно училище, а днес е Средно училище. През годините гимназията се е помещавала в няколко сгради: в Метоха, в училище „Св. Св. Кирил и Методий” (изгоряло през 1924 г. с цялата архива), след това от 1932 г. в новопостроеното училище – паметник (сега НУ ”Тодор Влайков”), а от 1961 – 1962 учебна година  в настоящата сграда, построена специално за тази цел.

От 1950 г. гимназията носи името на учителя художник от гр. Пирдоп Саво Савов.

Два пъти през учебните 1970-1971 и 1972-1973 години Министерството на народната просвета и Съюзът на българските учители обявяват гимназията за републикански първенец, а през 1974/75 учебна година на гимназията е присъдено званието „Образцово училище”. От учебната 1994/95г. със Заповед на Министър Илчо Димитров училището се преобразува в СОУ. От учебната 2016/2017г. със заповед на Министър Меглена Кунева учебното заведение вече е Средно училище.

От 1999 – 2000 г. се осъществява прием на паралелки с интензивно изучаване на английски език, а от 2003 – 2004 учебна година и паралелки с профил ”Информационни технологии”. От 2005 – 2006 г. се осъществява прием след VІІ клас в профил „Информационни технологии с интензивно изучаване на английски език”, както и с профил „Изкуства – Компютърна анимация с интензивно изучаване на чужд език“. През учебната 2016-2017 г. се въведе специалността „Компютърен график“, в която се обучават настоящите осмокласници.

Голямата гордост на СУ ”Саво Савов” са неговите ученици, които днес са част от елита на града, региона и страната в сферата на икономиката, здравеопазването, образованието, културата, политиката….