Родителска общност

Обществен съвет

Виолета Радоева – Председател

Минка Велкова

Станислава Кръстанова

Цонка Гешева

Моника Димитрова