Родителска общност

Училищно настоятелство

Ивайло Джуров – Председател

Обществен съвет

Златко Бамбеков – Председател