Родителска общност

Училищно настоятелство при СУ „Саво Савов“

Молба за членство в УН „Саво Савов“

Обръщение към родителите

Устав УН при СУ „Саво Савов“

 

Съвет на Настоятелите

Ивайло Джуров – Председател
Мария Вътева
Павел Мутафов
Нелина Петкова-Филипова
Неделчо Драгоев
Нели Герова
Дамяна Алипиева

 

Членове

Светлана Павлова
Илиана Герова
Асен Саръев
Димитър Петкански
Петя Маркова
Петя Милева
Здравка Николова
Теодор Кривошиев
Антоанета Димитрова
Ваня Сараджова-Момчилова
Росица Денкова
Петър Атанасов
Андрей Симов