Проекти

1. Национална програма „ Ученически олимпиади и състезания“

Модул“Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“
Програмата осигурява допълнителни възможности за за подготовка на талантливи деца от всички етапи и степени на образование за участие в олимпиади, за достигане на високи постижения и успешно представяне на българските отборш в международни олимпиади и състезания.
Ръководител на проекта: Донка Чардакова – преподавател по ИТ

 

2. Проектът „Connect, Share and Get Enlighted“

Проектът „Connect, Share and Get Enlighted“ стартира в нашето училище на 1 септември 2015 година и включва седем страни партньори: Турция, Италия, Португалия, Словакия, Полша, Хърватия и България. Конкретните цели на партньорството са много, но всички са насочени към една обща – създаване на приятелства. Друга важна цел на проекта е да се търсят начини за увеличаване на ползите и намаляване на вредните ефекти, които социалните медии могат да имат върху тийнейджърите, тъй като искаме да интегрираме реалния свят в нашите учебни занятия. Учениците бяха включени в групи с учениците от страните партньори и изпълняваха общи задачи като създаване на блог, създаване и разработване на уеб сайт, качване на видеа, презентации и създаване на Facebook страници за проекта. Вниманието беше съсредоточено върху ключови компетентности и умения от различни области на науката, както и към насърчаване да разговарят помежду си, да проявяват разбиране и интерес едни към други, въпреки че принадлежат на различни култури и различен начин на живот.
Тийнейджърите създаваха собствени медии като документални филми, изработване на лого на проекта, създаване на собствена пиеса на тема „Тийнейджърите на 21 век“, анкети, викторини, писаха есета и рисуваха карикатури, бяха журналисти в онлайн вестник. Всичко това спомогна учениците да развиват критичното си мислене, да придобият социални, технически и художествени умения.
Ръководител на проекта: Миглена Джежова – преподавател по английски език