По решение на Областния оперативен щаб – София област и Заповед на МОН, считано от 12 октомври 2021 год., за учениците от Софийска област се въвежда ротационен принцип на обучение, както следва :

Протокол от заседание на Областен щаб 11 октомври 2021 г

Заповед МОН Ротация от 12 окт 2021 rd_09_3126

За периода 12.10.2021 год. – 17.10.2021 год.

Присъствено ще се обучават 7., 8. и 12 клас;

Обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ – 5., 6., 9., 10 и 11. клас

За периода 18.10.2021 год. – 24.10.2021 год.

Присъствено ще се обучават  5., 7. и 10. клас

Обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/  6., 8., 9. 11., и 12. Клас

В съответствие с училищния План за работа в условията на извънредна епидемична обстановка при присъственото обучение Класните стаи се разпределят както следва:

I етаж, Главен корпус:

6 „Б” клас – кабинет по Английски език

6 „А” клас – кабинет по Български език

5 „А” клас – кабинет по Математика

5 „Б” клас – кабинет по География

II етаж, Главен корпус: 

7 „А” клас – кабинет по География

7 „Б” клас – кабинет по Български език 4

7 „В” клас – кабинет по Български език 3

8 „А” клас – кабинет по Английски език

III етаж, Главен корпус:

9 „А”- кабинет по Математика

9 „Б” – кабинет по Английски език

10 „ А” – кабинет по ЧП

11 „А” – кабинет по Физика

Външен корпус:

12 „А” – външен корпус

Като специализирани кабинети ще функционират:

Компютърните зали

Физкултурният салон

Кабинет по Химия