В съответствие с информация на РЗИ Софийска област за 14-дневната заболяваемост в общините, съгласно която община Пирдоп попада в „жълта“ зона с показател 166,9 и Заповед РД-01-856/19.10.2021 год. на МЗ, считано от 25.10.2021 год. /понеделник/ се възстановяват присъствено учебните занятия за всички класове в СУ „Саво Савов“ по действащото Седмично разписание на часовете.