Според информация за статистика на достигната заболеваемост от COVID–19 на РЗИ София област и на основание  заповед РД 09-3955/28.10.2021 г. на МОН се преминава към ротационно обучение и ОРЕС, считано от 29.10.2021 г. до 05.11.2021 г. , както следва:

ОРЕС – 5. класове, 7. класове и 10 клас;

Присъствено – 6., 8., 9., 11. и 12 класове

Заповед ОРЕС- ПИРДОП от 29 окт 2021