Считано от 7 февруари 2022 год. ще се провежда присъствено обучение и Обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ за различните класове по заповед на МОН

Заповед МОН Ротация от 7.2.2022