Считано от 21 февруари 2022 год., съгласно указание, присъствено ще се обучават  учениците от всички класове след извършване на бързи антигенни тестове за Covid – 19 и/или представяне на изискуем в Насоки на МОН документ.

Инфо Присъствено обучение от 21 февруари 2022