Нашето училище – СУ „Саво Савов“, участва в общоградското тържество в Пирдоп за честване на Националния празник на Република България.

Знаменосецът на СУ „Саво Савов“ и неговите асистентки издигнаха Националното знаме под звуците на Химна, а присъстващите граждани бяха поздравени и с литературно – музикална композиция от представителна група на училището.