На 23 март учениците от 5 „А“ клас с Класен ръководител Теодор Колев, 7 „А“ клас с Класен ръководител Марияна Върбанова и 10 „А“ клас с Класен ръководител Петър Лалов засадиха ели пред Главния корпус на нашето училище – СУ „Саво Савов“.

Учениците поеха да се грижат и растат заедно с дърветата.

Поздравления за идеята на младите хора !