В периода от 28.05.2022 г. до 04.06.2022 г. екип ученици от нашето училище – СУ”Саво Ц. Савов’’, с Ръководител Миглена Джежова, посети град Устшики Долние, Полша.

Създадоха се много нови приятелства и ученици и учители от страните партньори се запознаха с историята и бита на полските хора. Изпълнени бяха и всички предварително предвидени дейности по проекта “CAUTION! Rise of the Eco-Warriors!” .

СУ „Саво Савов“ е Главен координатор по проекта, който стартира през 2019 г. и има за цел да обучи общности, които да бъдат икономически, екологично и социално устойчиви, да насърчи опазването на околната среда и да я опази за бъдещите поколения.

Партньори по проекта са училища от Португалия – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CELORICO DE BASTO; Испания – I.E.S. FRANCESC TÀRREGA; Полша – BIESZCZADY VOCATIONAL SCHOOLS COMPLEX; Литва – KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INZINERIJOS LICEJUS; Турция – FATİH ANADOLU LİSESİ