СУ „Саво  Ц. Савов“ гр. Пирдоп уведомява родителите на ученици, които ще продължат обучението си в V клас, че записването в училището става в периода от 20.06.2022 год. до 30.06.2022 год и от 29.08.2022 год до 02.09.2022 год.  всеки работен ден от 8.00 до 16.30 ч. в Канцеларията на училището.

Необходими документи: Заявление за записване /по образец/

                                             Копие от Удостоверение за завършен IV клас

При необходимост от допълнителна информация: тел. + 359 7181 58 66