СУ „Саво Савов“, гр. Пирдоп, кани родителите на ученици, които ще бъдат в 5. и 8. клас през учебната 2022 / 2023 год., на Родителска среща на 7 септември /сряда/ 2022 год.

Родителските срещи ще се проведат от 18,00 часа в Музикалната зала за учениците от 5. клас и от 18,15 часа в Аудитория № II за учениците от 8. клас.