Традиционното училищно тържество на СУ „Саво Савов“ за празника ще се проведе

на 24 май 2023 год. от 10,00 часа в двора на Пирдопската гимназия.

Каним родителите и гражданите да присъстват !