СУ „Саво Савов“, гр. Пирдоп, уведомява родителите на ученици, които от м. септември ще бъдат ученици в V клас  за новата учебна 2023/2024 година, че записването в училището става с попълване на Заявление в Канцеларията и представяне на Удостоверение за завършен IV клас всеки работен ден от 8,00 до 16,30 ч. от 19 юни до 30 юни 2023 год., включително, или от 28 август до 4 септември 2023 год., включително.

При необходимост от допълнителна информация: тел. + 359 7181 58 66