СУ „Саво Савов“ – гр. Пирдоп уведомява родителите на ученици, които от м. септември ще продължат обучението си в V клас, че записването в училището става с попълване на Заявление и представяне на Удостоверение за завършен IV клас.  Документите ще се приемат в канцеларията на училището от 24 юни до 5 юли 2024 год. и от 2 септември до 6 септември 2024 год. в часовете от 8.00 до 16.30.

При необходимост от допълнителна информация: тел. + 359 7181 58 66