На вниманието на родителите на ученици, завършили 4. клас през учебната 2017/2018 год.

СУ „Саво Савов“ гр. Пирдоп уведомава родителите на ученици завършили 4. клас през учебната 2017/2018 год., че следва да подадат Заявление за записване в 5. клас за учебната 2018/2019 год. в Канцеларията на училището всеки работен ден от 8,00 до 16,30 часа в срок 15 – 29 юни 2018 год. или 27 август – 3 септември 2018 год.

При необходимост от допълнителна информация: тел. 07181 58 66