На 18 юни в Музикалната зала на нашето училище своите дипломи за завършено основно образование получиха седмокласниците на СУ „Саво Савов“.

С видеопрезентация, музикални и артистични изпълнения и благодарност към своите Класни ръководители и учители учениците ознаменуваха приключването на този важен етап в образованието.

11 отлични дипломи и шест пълни отличника получиха аплодисментите и поздравите на родители и гости.

Ивана  Андриянова Петрова, Румяна Руменова Петрова, Станимир Красимиров Тодоров, Теодора Асенова Юрукова, Христиан Николов Николов и Паулина Йорданова Лазарова завършват този етап в своето образование с успех 6,00.

Поздравления за резултатите !