На 23 юли 2018 год. в библиотеката на Детския отдел в Читалището на гр. Пирдоп започна своята дейност ученически клуб като съвместен проект между СУ „Саво Савов“ и Читалището.

В клуба, организиран на доброволен принцип и безплатно, предстоят много интересни занимания и приключения през летните дни. Членовете приеха свои правила за добро и достойно поведение и избраха ръководители на първата си сбирка.