На 17 септември с тържество в училищния двор в присъствието на ученици, учители, родители и гости бе открита новата учебна година в нашето училище – СУ „Саво Савов“.

Началото бе дадено с кратка музикално-поетична програма, като след нея поздрави отправиха Директорът на училището, Административният Директор на Елаците Мед АД и Кметът на гр. Пирдоп.

С биене на училищния звънец и плиснато менче с вода учениците прекрачиха училищния праг.

Тържеството бе и повод за откриване на изцяло обновена Компютърна зала в СУ „Саво Савов“ с подкрепата на ЕЛАЦИТЕ МЕД АД.

  

………………………………………………………………………..

Снимките са предоставени от в. „Камбана“