На 9 октомври 2018 год. от 8,35 часа в Аудитория №2 на нашето училище – СУ „Саво Савов“, се състоя първото за Учебната 2018/2019 год. заседание на Ученическия съвет.

Представителите на всички класове в училището определиха свое Ръководство в състав:

Цветелина Балабанова от 10.Б клас – Председател;

Валентина Миладинова от 11.Б клас – зам. Председател;

Габриела Богданова от 12.А клас – Протоколчик.